hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

documentation network security

نام استاندارد: مستندسازی امنیت شبکه و اطلاعات

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-024-53-2523

 

توضیح دوره

این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور مستندسازی امنیت شبکه و اطلاعات است. عناصر شاسیتگی بررسی امنیت اطلاعات، بررسی و تشخیص امنیت در سطح شبکه و اطلاعات ـ تهیه مستندات امنیت در ICTـ نیازمندی های مستندسازی امنیت شبکه ـ نیازمندی های مستندسازی امنیت اطلاعات و بررسی و تشخیص استاندارد ISO27002 در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصاء گردیده است.

پیش نیازها

حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش – دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای – برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز: گذراندن بسته دستیاری امنیت شبکه

 

طول دوره

طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

توانایی های شغل

عنصر شایستگی معیار عملکرد
1- بررسی و تشخیص امنیت در سطح شبکه و اطلاعات

1-1- بررسی و شناخت امنیت

1-2- پیاده سازی امنیت براساس محرمانگی داده ها

1-3- پیاده سازی امنیت براساس صحت داده ها

1-4- پیاده سازی امنیت براساس جامعیت داده ها

1-5- بررسی اصول امنیت اطلاعات

1-6- بررسی اصول امنیت شبکه

2- تهییه مستندات امنیت در ICT

2-1- بررسی انواع سند

2-2- مستندسازی

2-3- طبقه بندی اسناد

2-4- نگهداری اسناد

2-5- بکارگیری اسناد

2-6- ارجا و بایگانی اسناد

3- نیازمندی های مستندسازی امنیت شبکه

3-1- بررسی نیازمندی های امنیت شبکه

3-2- نگارش سند امنیت شبکه

3-3- اصلاح سند امنیت شبکه

3-4- طبقه بندی سند امنیت شبکه

3-5- ارجا و بایگانی سند امنیت شبکه

4- نیازمندی های مستندسازی امنیت اطلاعات

4-1- بررسی نیازمندی های امنیت اطلاعات

4-2- نگارش سند امنیت اطلاعات

4-3- اصلاح سند امنیت اطلاعات

4-4- طبقه بندی سند امنیت اطلاعات

4-5- ارجا و بایگانی سند امنیت اطلاعات

5- بررسی و تشخیص استاندارد ISO27001

5-1- بررسی چگونگی ممیزی

5-2- انجام مراحل ISO27001

5-3- انجام مرحله اول Check

5-4- انجام مرحله Do

5-5- انجام مرحله سوم Plane

5-6- انجام مرحله چهارم Act

روزی یک خط، فرمان با خط فرمان

MAC Address یا آدرس فیزیکی کامپیوترت چیه؟
getmac
همین !

بیشتر بگو!

به دوستانتان هم بگویید...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دوره های جدید

 

کانال تلگرام و اینستاگرام هیوا شبکه

telegram Hivashabakeinstagram hiva.network

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...