hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

open source linux

نام استاندارد: مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1

کد استاندارد: 23/98/1/2-0

 

توضیح دوره

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux یک مهندس نرم افزار است که در مراکز IT و ICT و IKT و پارکهای تکنولوژی و شرکتها و موسسات و سازمانها و وزارتخانه ها براساس شرح وظایف طبق مهندسی نرم افزار برای پشتیبانی نرم افزارهای Open Source در محیط Linux و Unix می تواند در تیم مهندسی پشتیبانی نرم افزار سیستم و کاربردی انجام وظیفه نماید. همچنین مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux از عهده کار با Operating Systems، کار با Web servers و web applications، کار با Networking، کار با Identity و authentication، کار با RDBMs database servers، کار با Mail و Messaging، کار با Groupware، Calendaring و Teamwork، کار با Help desk request tracking، کار با Desktop و office productivity، کار با Source code version control systems و IDEs و کار با Bespole applications written براساس اصول مهندسی نرم افزار برخواهد آمد.

پیش نیازها

حداقل میزان تحصیلات: مهندس کامپیوتر

حداقل توانایی جسمی: متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد: -

طول دوره

طول دوره آموزش: 440 ساعت

زمان آموزش نظری: 80 ساعت

زمان آموزش عملی: 200 ساعت

زمان کارآموزی در محیط کار: 80 ساعت

زمان اجرای پروژه: 80 ساعت

توانایی های شغل

ردیف عناوین
1 توانایی کار با Operating Systems
2 توانایی کار با Web servers و web applications
3 توانایی کار با Networking
4 توانایی کار با Identity و authentication
5 توانایی کار با RDBMS database servers
6 توانایی کار با Mail و Messaging
7 توانایی کار با Groupware، Calendaring و Teamwork
8 توانایی کار با Help desk request tracking
9 توانایی کار با Desktop و office productivity
10 توانایی کار با Source code version Control systems و IDEs
11 توانایی کار با Bespoke applications written

روزی یک خط، فرمان با خط فرمان

MAC Address یا آدرس فیزیکی کامپیوترت چیه؟
getmac
همین !

بیشتر بگو!

به دوستانتان هم بگویید...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دوره های جدید

 

کانال تلگرام و اینستاگرام هیوا شبکه

telegram Hivashabakeinstagram hiva.network

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...