hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

technician computer network

نام استاندارد: تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

تاریخ شروع اعتبار: 1384/6/1

کد استاندارد: 41/21/1/3-0

توضیح دوره

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری کسی است که توانایی شناخت مفاهیم اساسی Network و عملکرد Servers و Client و بررسی عملکرد OSI Model و بررسی عملکرد Physical Media و بررسی عملکرد Data Link Layer و بررسی عملکرد Data Transmission و بررسی عملکرد Network Layer و بررسی عملکرد Transport Layer و بررسی عملکرد Session Layer و شناخت TCP/IP Fundamentals را داشته باشد و IP Addressing و Subnetting و Supernetting و Accessing و بکارگیری TCP/IP Network و Remote Access Protocols و Networking Security و Fault Tolerance و Maintaining یک شبکه و انجام Troubleshooting یک شبکه را انجام دهد.

این دوره در برخی مراکز بعنوان Network+ ارائه می شود.

پیش نیازها

حداقل میزان تحصیلات: فوق دیپلم کامپیوتر

حداقل توانایی جسمی: سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد: -

طول دوره

طول دوره آموزش: 240 ساعت

زمان آموزش نظری: 27 ساعت

زمان آموزش عملی: 53 ساعت

زمان کارآموزی در محیط کار: 80 ساعت

زمان اجرای پروژه: 80 ساعت

توانایی های شغل

ردیف عناوین
1 توانایی شناخت مفاهیم اساسی Network
2 توانایی بررسی عملکرد Servers و Clients
3 توانایی بررسی عملکرد OSI Model
4 توانایی بررسی عملکردPhysical Media
5 توانایی بررسی عملکردData Link Layer
6 توانایی بررسی عملکردData Transmission
7 توانایی بررسی عملکردNetwork Layer
8 توانایی بررسی عملکرد Transport Layer
9 توانایی بررسی عملکردSession Layer
10 توانایی شناخت TCP/IP Fundamentals
11 توانایی بررسی عملکردIP Addressing و بکارگیری TCP/IP Network
12 توانایی بررسی عملکردRemote Access Protocols
13 توانایی بررسی عملکردRemote Access Protocols
14 توانایی بررسی عملکرد Networking Security و Fault Telorance
15 توانایی بررسی عملکرد Preparing for برای Network Installation
16 توانایی بررسی عملکرد Maintaining یک شبکه
17 توانایی انجام Troubleshooting یک شبکه

روزی یک خط، فرمان با خط فرمان

MAC Address یا آدرس فیزیکی کامپیوترت چیه؟
getmac
همین !

بیشتر بگو!

به دوستانتان هم بگویید...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دوره های جدید

 

کانال تلگرام و اینستاگرام هیوا شبکه

telegram Hivashabakeinstagram hiva.network

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...